Robin Hood Gruppe

Ulv

Ens ulvetid starter når man er mellem 6-10 årige børn. Ulvekoblet tagerudgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærere børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter.

Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-17 år. Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

Pioner

Er spejdergrenen for de 18-24 årige. Her kan de "gamle" spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder samtidig med at de har tid til uddannelse eller arbejde.

Efter at man er fyldt 25 år, kan man deltage i Roverklanen eller blive aktiv leder.

DEL PÅ: